صفحه اصلی ملزومات هتلداری

ملزومات هتلداری

ملزومات هتلداری یکی دیگر از تجهیزات هتلی است که چیزهای زیادی را در بر میگیرد. یکی از چیزهایی که ملزومات هتلداری در بر میگرد امکانات بهداشتی اس که هتل با توجه به نوع و کیفیتش به مسافران خود ارائه می دهد. مثلا ملزومات هتلداری دارای کیفیت های یکسانی نیستند و ملزومات هتلداری هر تل با ملزومات هتلداری دیگر متفاوت است.

مطالب و مقالات ملزومات هتلداری

محصولات ملزومات هتلداری

شامپو هتلی
ملزومات هتلداری : شامپو هتلی

شامپو زندان
ملزومات هتلداری : شامپو زندان

شامپو یکبار مصرف
ملزومات هتلداری : شامپو یکبار مصرف

شاخه های محصولات