صفحه اصلی ملزومات هتلی

ملزومات هتلی

ملزومات هتلی به وسایلی استفده آنها در هتلداری لازم ستفاده می شود. ملزومات هتلی شامل انواع کیت های هتلی و انواع وسایلی که به مسافران در پک های یکبار مصرف داده می شود نیز می شود. ملزومات هتلی هر هتل با هتل دیگر با توجه به نوع هتل فرق می کند. ملزومات هتلی دارای کیفیت های متفاوتی از یکدیگر هستند.

مطالب و مقالات ملزومات هتلی

محصولات ملزومات هتلی

مسواک سلفونی
ملزومات هتلی : مسواک سلفونی

مسواک بیمارستان
ملزومات هتلی : مسواک بیمارستان

مسواک زندان
ملزومات هتلی : مسواک زندان

مسواک کشویی
ملزومات هتلی : مسواک کشویی

مسواک مسافرتی
ملزومات هتلی : مسواک مسافرتی

مسواک هتلی
ملزومات هتلی : مسواک هتلی

شاخه های محصولات